پرچم جمهوری اسلامی ایران
   
 
  • زیر پورتال دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی
   زیر پورتال دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی
   آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
   تلفن: روابط عمومی 09363521172
   ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17
   پنج شنبه 8 تا 12

آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
تلفن: روابط عمومی 09363521172
پست الکترونیک: oisc.majazi@gmail.com