پرچم جمهوری اسلامی ایران
   
 
  • گزارش کتاب بلاک‌چین فین‌تک و امور مالی اسلامی
   سیاست‌های شرعی و اصول استنباط آن‌ها از ادله شرعی
   نظام موضوعات، مسائل و کاربردهای فقهی تکنولوژی هوش مصنوعی
   العملات الافتراضیه فی المیزان
   وضعیت شناسی پژوهش‌های بازی‌های رایانه‌ای در ایران
   وضعیت شناسی پژوهش های زنان و خانواده در فضای مجازی
   الزامات قوت در فضای مجازی از دیدگاه اسلام
   وضعیت شناسی پژوهش‌های اسلامی رمزارزها در جهان
   وضعیت‌شناسی پژوهش‌های اسلامی فضای مجازی در ایران
   گزارش کتاب «هشتگ اسلام»
   جرم انگاری از منظر فقهی با تأکید بر مسائل فضای مجازی
   وضعیت شناسی پژوهش‌های بازی‌های رایانه‌ای در جهان
   تجری و انقیاد در چارچوب فقه نظام با تأکید بر مسائل فضای مجازی
   وضعیت‌شناسی پژوهش‌های اسلامی شبکه‌های اجتماعی در ایران
   وضعیت‌شناسی پژوهش‌های اسلامی بلاک‌چین در جهان
   وضعیت‌شناسی پژوهش‌های اسلامی رمزارزها در جهان
   نظام موضوعات فقه فضای مجازی
  • آمار و اطلاعات
  • طبقه بندی موضوعی
   کتب (17)
آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
تلفن: روابط عمومی 09363521172
پست الکترونیک: oisc.majazi@gmail.com