پرچم جمهوری اسلامی ایران
   
 
  • نشریه الکترونیکی
  • طبقه بندی نشریات
  • پانزدهمین خبرنامه اسلام و فضای مجازی

   پانزدهمین خبرنامه اسلام و فضای مجازی
   چکیده
   پانزدهمین خبرنامه اسلام و فضای مجازی منتشر شد. این بولتن خبری به مهم‌ترین رویدادهای حوزه اسلام و فضای مجازی دربهمن- اسفند1401 پرداخته است.
   فایل ضمیمه
آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
تلفن: روابط عمومی 09363521172
پست الکترونیک: oisc.majazi@gmail.com