پرچم جمهوری اسلامی ایران
   
 
  • نشریه الکترونیکی
  • طبقه بندی نشریات
  • یازدهمین شماره #خبرنامه_انگلیسی «اسلام و فضای مجازی» منتشر شد

    یازدهمین شماره #خبرنامه_انگلیسی «اسلام و فضای مجازی» منتشر شد
   فایل ضمیمه
آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
تلفن: روابط عمومی 09363521172
پست الکترونیک: oisc.majazi@gmail.com