پرچم جمهوری اسلامی ایران
   
 
  • طبقه بندی موضوعی
   - کتب
  • فرم مشاهده کتاب
   سیاست‌های شرعی و اصول استنباط آن‌ها از ادله شرعی
   سیاست‌های شرعی و اصول استنباط آن‌ها از ادله شرعی
   0
آدرس: ساختمان مرکزی : قم بلوار شهید صدوقی بلوار فردوسی ساختمان نعیم
تلفن: روابط عمومی 09363521172
پست الکترونیک: oisc.majazi@gmail.com